АКАБ

akab logo
Асоциация за квалификация на автомобилистите в България (АКАБ) е браншова организация основана през 2003г. с цел да подпомага разрешаването на проблемите в обучението и изпитите.

Председател на АКАБ е Красимир Георгиев. В нея членуват едни от най-големите фирми занимаващи се с обучение на кандидат-водачи на моторни превозни средства, сред които и „Росен – 85“ ООД .

В момента АКАБ е най-голямата браншова организация и активно участва в промените и изработването на нормативната база относно обучението и провеждането на изпитите на кандидатите за придобивване на правоспособност на МПС.