Възстановяване на контролни точки отнети от КАТ

picture
Всеки водач притежаващ свидетелство за управление на моторно превозно средство има право, веднъж годишно да възстанови 13 контролни точки (което е 1/3 от максималния брой).

Учебен център Росен-85 провежда курсове за допълнително обучение (възстановяване на точки) всяка събота. Курса протича в рамките на 6 учебни часа като е необходимо само присъствие на кандидата, не се полага изпит.

Преди или след посещението на този курс е необходимо да заплатите дължимите глоби към КАТ (ако има такива), след което ви се прибавят 13 контролни точки към вашето СУМПС.