Полезни връзки

picture
Издаване и подмяна на свидетелства за управление на МПС -
http://www.kat.mvr.bg/ukazanieSUMPS.htm

БЧК курс за първа долекарска помощ
(изисква се при първоначално придобиване на шофьорска книжка) -
http://www.redcross.bg/activities/activities4/firstaid2.html

Изпълнителна агенция автомобилна администрация -
http://www.rta.government.bg/index.php?page=scategories&scategory=novini_i_saobshtenia

Закон за автомобилните превози -
http://www.rta.government.bg/images/Image/rtaoldsite/n_uredba/zap.html


Закон за движение по пътищата -
http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2134649345

Наредба №37(обучение на кандидат водачи) -
http://www.rta.government.bg/n_uredba/nar37-11012008.pdf


Наредба №38 (провеждане на изпити на кандидат водачи
http://www.rta.government.bg/n_uredba/nar38150108.pdf

Министерство на образованието -
http://www.minedu.government.bg/news-home/

НАПОО (Национална агенция за професионално образование и обучение) - http://www.navet.government.bg/

Агенция по заетоста -
http://www.az.government.bg/